Organi družbe

Uprava:

      ■ Simona Kozjek, predsednica uprave

      ■ Mateja Erman, članica uprave

Nadzorni svet:

      ■ Miha Grilec, predsednik nadzornega sveta
      ■ Meta Berk Skok, namestnica predsednika nadzornega sveta

      ■ Zoran Bošković, član nadzornega sveta
      ■ Uroš Cvetko,  član nadzornega sveta

      ■ Andreja Kokalj, članica nadzornega sveta (predstavnica zaposlenih)
      ■ Alja Dermastja, članica nadzornega sveta (predstavnica zaposlenih)