Osebna izkaznica podjetja NAMA d. d. Ljubljana

Naziv podjetja:  NAMA Trgovsko podjetje d. d. Ljubljana 
Skrajšan naziv podjetja:  NAMA d. d. Ljubljana 
Sedež:  Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 
Tel:  +386 1 42 58 300 
Fax:  +386 1 25 24 756 
Spletna stran:  www.nama.si 
E-mail:  [email protected] 
Matična številka:  5024811 
Davčna številka:  SI22348174 
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl.:  1/00837/00 
Osnovni kapital družbe:  3.977.325,15 EUR 
Transakcijski račun:    
NLB:  02923-0014068729 
SKB:  03100-1000011415